Békés Városi Püski Sándor Könyvtár

Helyismereti gyűjtemény használata

Az olvasóteremben található helyismereti gyűjtemény az állomány kiemelten védett részét képezi. A helyismerettel kapcsolatos dokumentumok (könyvek, folyóiratok, napilapok, hangdokumentumok, CD-k, DVD-k stb. NEM kölcsönözhetők!

Itt gyűjtjük Békés múltjával és jelenével foglalkozó dokumentumokat és a diákok a szakdolgozatait is, amelyekről másolatot nem készítünk!

Gyűjtőkörébe a helyi vonatkozású dokumentumok, a helyi szerzők művei, a helyi személyekről szóló irodalom tartozik. A gyűjtés földrajzi határainak megállapításánál a város, a Békési járás, Békés és a városkörnyéki községek, mindenkori közigazgatási határait vesszük figyelembe. Gyűjtjük még a Békési kistérségről általában szóló dokumentumokat. Valamint az átfogó megyetörténeti munkákat. A gyűjtőkör részleteit ismerje megy a helyismereti gyűjtőköri szabályzatból itt.

Helytörténeti adatbázis

Az adatbázis tartalmazza a Békésen található köztéri szobrok, emléktáblák fényképes leírását, amelyeket itt is megtekinthet.

Feltöltés olyamatban...
Feltöltés olyamatban...