Békés Városi Püski Sándor Könyvtár

Beíratkozás, kölcsönzés

Beíratkozás

A Békés Városi Püski Sándor Könyvtár nyilvános városi könyvtár. Szolgáltatásai érvényes olvasójeggyel, látogatójeggyel, vagy napijeggyel vehetők igénybe.

Regisztrációra a kölcsönző pultnál van lehetőség a szükséges iratok bemutatásával és a beiratkozási díj kifizetésével, melynek díjszabását itt tekintheti meg. A kedvezményre való jogosultságot igazoló dokumentumot szintén be kell mutatni! Kérjük, a blokkot őrizze meg!

    A beiratkozáshoz a következő személyes okmányok szükségesek:
  • személyi igazolvány, vagy bármilyen személyazonosság igazolására alkalmas okmány
  • lakcímet igazoló hatósági kártya,
  • kedvezményre jogosító okmány (pl. diákigazolvány, álláskeresői kiskönyv).

A személyi adatok változásáról a könyvtárat értesíteni kell. Az olvasójegy elvesztését a visszaélések elkerülése érdekében haladéktalanul be kell jelenteni telefonon vagy személyesen a könyvtárban. A könyvtár visszaélés esetén a károkért nem vállal felelősséget!

Az olvasójegyet, látogatójegyet elvesztésük esetén személyesen lehet pótolni.

Kölcsönzés

Az olvasó egyszerre 8 db. könyvet kölcsönözhet ki. A kölcsönzési határidő a legtöbb dokumentum esetében kb. 4 hét.
CD- kölcsönzés, részletekről itt tájékozódhat.
Folyóirat kölcsönzés, részletekről itt tájékozódhat.

Hosszabbítás

A kölcsönzés meghosszabbítására kétszer van lehetőség a határidő lejárata előtt. Ilyenkor a régebbi lejáratú határidők automatikusan nem hosszabbodnak. Nem lehet hosszabbítást kérni, ha a könyvre előjegyzést vettek fel, vagy az olvasónak bármilyen tartozása van.

Előjegyzés

Előjegyzéskor a gyors ügyintézés érdekében a beérkezett könyvéről telefonon, e-mailben, vagy postai úton értesítjük. Az előjegyzett mű az értesítést követő 5 munkanapon belül vehető át. Amennyiben az előjegyzés aktualitását veszti, kérjük, jelezze a könyvtárunk felé!
Hosszabbításra és előjegyzésre telefonon, személyesen és a honlapon keresztül is van lehetőség!

Tartozások kezelése

A kölcsönzési határidő lejártakor a késedelem 5 Ft/nap/könyv a késedelem díja. Nem kölcsönözhet az a könyvtárhasználó, aki a könyvtár felé tartozással rendelkezik. A késedelemkor az értesítési díjat is meg kell fizetni. Kérjük, a blokkot őrizze meg!

Azon olvasóval szemben, aki dokumentum-tartozásait többszöri felszólításra sem rendezi, a könyvtár él a perlési jogával. Peres tartozását a könyvtárban személyesen rendezheti.
A tartozás rendezését követően a bírósági eljárás automatikusan megszűnik.

Feltöltés olyamatban...
Feltöltés olyamatban...