Békés Városi Püski Sándor Könyvtár

Pályázatok

Közös jövőnk természetes

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01358

Kedvezményezett neve: Békés Városi Püski Sándor Könyvtár
A projekt címe: Közös jövőnk természetes
A projekt azonosítószáma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01358
A Támogatás intenzitása: 100%
A támogatás összege: 5.000.000Ft
A projekt megvalósításának időtartama: 2021.02.01-2022.03.09.

A projekt tartalma:

Jelen projekt tartalma egyféle válasz korunk egyre égetőbb megoldandó problémáira: környezetszennyezés, túlfogyasztás, természet erőforrásaival való visszaélés, azok helytelen használata.

A projekt célja alulról jövő kezdeményezésként közösségi együttműködésen alapuló cselekvő közösség megteremtése, szerveződésének segítése a projekt ideje alatt innovatív módon, környezettudatos szemléletmód formálásával és a helyi természeti értékek megismerésével és megbecsülésével annak érdekében, hogy a lehető legkisebb legyen városunk ökológiai lábnyoma.

A projekt kiemelten fontos célja a tudásmegosztás, az élettapasztalatok, szellemi örökség áthagyományozása a fiatalabb generációknak, ezért olyan programok megvalósítását támogatja, melyeken megvalósul a generációs sokszínűség. Ez segíti az idősebb korosztály szellemi frissességének, aktivitásának megőrzését és a generációk közötti szakadékot is csökkenti.

Létrehozni kívánt kisközösségek: TERRA Klub, Barkács Klub, Peca Team.
A célok megvalósulását támogatják a változatos témában és több korosztálynak szervezett ismeretterjesztő előadások.

A hagyományokon és helyi értékeken alapuló programok erősítik a helyi közösségek közötti együttműködést és hosszabb távon segítik a helyi társadalom megújítását, javítják az életminőséget.