Békés Városi Püski Sándor Könyvtár

EFOP-3.7.3-16-2017-00326 Iránytű a világban

A Békés Városi Püski Sándor Könyvtár
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az
EFOP-3.7.3-16-2017-00326 azonosító számú
Iránytű a világban
- Az egész életen át tartó tanulás támogatása a Békés Városi Püski Sándor Könyvtárban c. projektje
33.037.151,- Ft támogatásban részesült.

A támogatás intenzitása: 100%

A projekt tartalma:

A Békés Városi Püski Sándor Könyvtár kiemelt céljának tekinti az egész életen át tartó tanulás feltételeinek megteremtését és szolgáltatásainak folyamatos fejlesztését.

A pályázat segítségével a korábbiakhoz képest lényegesen többféle tanulási program megvalósítását terveztük be és a város lakosainak olyan rétegeit is megcéloztuk, akiknek eddig nem volt lehetőségük hagyományos képzéseken részt venni.

A bevonni szándékozott célcsoportok: munkanélküli háztartásban élők; érettségizett, szakképesítéssel nem rendelkezők; pályakezdő munkanélküli fiatalok; egyetlen felnőttből álló háztartásban élő, gyermekeket eltartó résztvevők; fogyatékossággal élők; hajléktalan vagy lakhatási problémával küzdő személyek; GYED-en vagy GYES-en lévők; kisebbséghez tartozó személyek; intézményekben élők; inaktívak.

A projektben 26 hónap alatt 12 tanulási programot terveztünk, 10 különböző tematikával, összesen 672 órában, 129 részvevővel, ebből a hátrányos helyzetűek száma 79 fő, arányuk 61 %. A bevonni kívánt munkanélküliek száma 10 fő, inaktívak száma 21 fő.

A könyvtár a projekt keretében tervezett és megvalósuló újszerű tevékenységekkel, új típusú tanulási formákkal, a változatos tematikájú programokkal fejleszti a meglévő szolgáltatásainak körét, valamint megteremti az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges feltételeket.

  A tervezett foglalkozások:
 1. Családkutató múltkereső 1. havi szakkör
 2. Családkutató múltkereső 2. havi szakkör
 3. Irodalmi svédasztal 1. havi szakkör
 4. Irodalmi svédasztal 2. havi szakkör
 5. Bütykölde műhelyfoglalkozás
 6. Évszakok - Jeles napok – műhelyfoglalkozás
 7. Még többet a számítógépről tanfolyam / WEB2 tanfolyam
 8. Iránytű a digitális világban tanfolyam
 9. A velünk élő múlt foglalkozás-sorozat (1. év)
 10. A velünk élő múlt foglalkozás-sorozat (2. év)
 11. A képek világa havi szakkör (1. év)
 12. A képek világa havi szakkör (2. év)

A megvalósítás időszaka: 2018.01.01-2020.02.29.