Békés Városi Püski Sándor Könyvtár

Helyismereti adatbázis

Dr. Illyés Sándor (Dombormű)
Készítette: Szőke József szobrászművész | megtekintve: 1983 alkalommal
Kiállító: Dr. Illyés Sándor Oktatási Intézmény
Anyaga: homokkő, bronz plakett
Kiállítás dátuma: 2004.11.
Lelőhely: Békés, Szánthó Albert u. 10.


Emlékszöveg

„Dr. Illyés Sándor
1934-2001
Intézményünk alapításának
50. évfordulójára
és névadónk emlékének
adózva emeltette
2004 novemberében
az intézmény.
Készítette: Szőke József szobrászművész”Életrajz, történet

Dr. Illyés Sándor

Budapesten született, 1934. május 16-án. Gyógypedagógus, pszichológus, egyetemi tanár.
Felsőfokú tanulmányait Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola gyógypedagógiai tanár szakán kezdte, itt gyógypedagógiai tanári, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara pszichológia szakán klinikai pszichológus diplomát szerzett.
Első munkahelye 1957-ben a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola volt, ahol ezután haláláig tevékenykedett. 1981-ben a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézetének önálló szervezeti egységeként működő Kutató Laboratórium vezetője lett.
Főbb kutatási területe 1963-1984 között a mozgásszabályozás volt, később a Társadalmi Beilleszkedési Zavarok kutatási program szocializációs kérdésekkel foglalkozó csoportjának vezetője lett. Az oktatásfejlesztés területén is meghatározó szerepet játszottak elgondolásai. 1963 és 1989 között a gyógypedagógiai képzési reformokban vett részt, 1963-1990-ig a pszichológia és a gyógypedagógiai pszichológia tantárgyi struktúrájának és oktatás szervezetének fejlesztésében működött közre, 1989-től pedig a gyógypedagógus képzés korszerűsítése és a szociális munkás képzés megindításában működött közre.
Illyés Sándor az oktatói és kutatói tevékenysége mellett számos közéleti funkciót is betöltött. Közéletben betöltött pozíciói: 1978-1995-ig a Magyar Tudományos Akadémia Tudományos Minősítő Bizottsága (TMB) Pszichológiai Szakbizottságának titkára majd elnöke volt. 1988 - 1992 közt a Főigazgatói Konferencia választott elnöke. 1989 - 1993 közt a Magyar Pszichológus Kamara választott elnöke. 1993-tól Országos Köznevelési Tanács választott elnöke. 1994 -től MTA Pszichológiai Bizottság társelnöke, majd elnöke. 1994 - 1998 közt az Országos Akkreditációs Bizottság tagja és a Pedagógiai - pszichológiai Szakbizottság elnöki pozícióját töltötte be. 1997-től az Oktatási Minisztérium főiskolai pályázatos kutatások zsűrijének elnöke lett.
Budapesten halt meg 2001. október 4-én.

Megjegyzés

A II. világháborút követően sorra alakultak hazánkban a gyógypedagógiai intézmények. Tarhoson 1954. október 1-jén kezdte meg működését az Állami Gyógypedagógiai Nevelő és Foglalkoztató Intézmény.

Az intézet fennállásának 50. évfordulója alkalmából és az intézet névadójának tiszteletére egy emlékoszlopot állíttatott, melyen Dr. Illyés Sándor gyógypedagógus- pszichológus bronz arcmása látható.

2008-ban az intézmény összevonást követően az emlékoszlopot Békésre szállították. Erről az oszlopon lévő emléktábla szól: „2008 októberében a szobor intézmény összevonás után Tarhosról Békésre került.” Így azóta Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény Egységes Gyógypedagógiai Módszertani részlegének (EGYMI) udvarában található.

Forrás

  • http://www.lektoratus.hu/archivum/04.Bekes.htm