Békés Városi Püski Sándor Könyvtár

Helyismereti adatbázis

100 éves iskolánk… (Emléktábla)
Készítette: | megtekintve: 1576 alkalommal
Kiállító: Az 1962-ben végzett osztály tanulói
Anyaga: Márvány
Kiállítás dátuma: 2002.
Lelőhely: Békés, Hőzső u. 39.


Emlékszöveg

"100 éves iskolánk
tisztelt tanárainak emlékére
az 1962-ben végzett osztály tanulói
Zagyva Péter
Vass József
Hajnóczi Vilmos
Földes Lajos
Várkonyi Gyula"


Életrajz, történet

1896-ban a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 60 764. számú rendelete írta elő gazdasági ismétlőiskolák létrehozását minden olyan településen, ahol az emberek túlnyomó többsége mezőgazdasággal foglalkozik.
A békési Gazdasági Ismétlőiskola létrehozásához megfelelő helyre volt szükség. Erre a célra gróf Wenckheim Frigyes és a község a Maloméri Zugot biztosította, közel 20 kat. holdnyi területet. Itt épült meg a két tantermes iskolaépület a tanítói lakással. Az iskola szervezésével és irányításával Farkas Gyulát bízták meg 1902-ben. Így a tanítás az 1902/1903-as tanévvel vette kezdetét.
Az iskola 1922-ben Önálló Mezőgazdasági Népiskola, majd 1938-tól Mezőgazdasági Népiskolává fejlődött. De volt Kertészeti Középiskola, Mezőgazdasági Szakiskola és Mezőgazdasági Szakképző Intézet. 1995-ben felvette első igazgatójának, Farkas Gyulának nevét.
2002-ben az iskola fennállásának századik évfordulója alkalmából az 1962-ben végzett tanulók emléktáblát helyeztek el az iskola épületén. 1952-1962 közötti időszakban az igazgató tisztet Vass József töltötte be. Hajnóczi Vilmos, Földes Lajos, Várkonyi Gyula és Zagyvai Péter az iskola tanárai voltak.
Az intézmény 2011 szeptemberétől új néven Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézményként várja tanulóit.

Forrás

  • Jubileumi évkönyv. 1902-1977. Mezőgazdasági Szakmunkásképző Intézet és Munkástovábbképző Központ. Békés-Tarhos. p. 5,6,64