Békés Városi Püski Sándor Könyvtár

Helyismereti adatbázis

Szegedi Kis István (Emléktábla)
Készítette: | megtekintve: 1397 alkalommal
Kiállító: A református gimnázium tanári kara és a református elemi iskolák tantestülete
Anyaga: Márvány
Kiállítás dátuma: 1938.
Lelőhely: Békés, Széchenyi István tér, református remplom


Emlékszöveg

"Szegedi Kis István
reformátor és rektor
1552.
Mélius Juhász Péter
debreceni püspök
1570-ben nyilvános hitvitában
itt győzte le ellenfelét."


Életrajz, történet

Szegedi Kis István
(1505-1572)

Helvét vallású, jeles prédikátor, püspök, professzor, egyházi, író. Szülei a Kunságból kerültek Szegedre. Apja az elemi iskola után Lippára vitte tanulni tehetséges gyermekét. Ezt befejezve az akkor virágzó és reformációt befogadó Gyulára ment a nemrég felállított főiskolára. A gyulai városi tanács támogatásával először Bécsbe, majd Krakkóba ment.
1552 elején városunkba költözött, elfogadta a békési egyház meghívását. Békés akkor az Alföld egyik legnagyobb lélekszámú gyülekezete volt. Itt a lelkészi teendők mellett főképpen tanítással foglalkozott. Latin iskolát szervezett és tanított benne. Ez az iskola volt a későbbi utódok által többször újjászervezett és messze környék tanulóit magába foglaló mai gimnázium őse.
Kiváló szónok, s mint tudományosan képzett író, megalkotta egyháza legfontosabb elméleti könyvét. Valamennyi munkáját latin nyelven írta, s azok csak halála után jelentek meg. Műveinek megjelenésében pótolhatatlan érdeme volt Skaricza Máté prédikátornak, aki utódja lett Szegedi Kis Istvánnak. Sajtó alá rendezte s megírta szeretett mesterének életrajzát is (Vita Stephani Szegedini) a Theologiae sincerae c. műve bevezetőjeként.
Öt ma is énekelt egyházi éneket szerzett. A békési gimnázium ma is alapítója, Szegedi Kis István nevét viseli. Emléktáblája is van az iskola falán.

Készült: Futaki Gergely Szegedi Kis István című tanulmánya felhasználásával. Megjelent a Békési Életrajzi kislexikonban.

Megjegyzés

Az emléktábla jelenleg a református templom előterében található, azonban eredetileg a Kollégium falán helyezték el 1938-ban.

Forrás

  • Békési életrajzi kislexikon. Békési Városvédő és Szépítő Egyesület. Békés, 2001. p. 118-120.
  • Dr. vitéz Durkó Antal: Békés nagyközség története (Történeti és kulturális monográfia) Petőfi-Nyomda Könyv- és Lapkiadó Vállalat. 1939. p. 163.


Kapcsolódó képek