Békés Városi Püski Sándor Könyvtár

Helyismereti adatbázis

Gonda László (Emléktábla)
Készítette: | megtekintve: 1643 alkalommal
Kiállító: Békési Városvédő- és Szépítő Egyesület és az 1949-ben érettségizettek
Anyaga: Márvány
Kiállítás dátuma: 1999.09.
Lelőhely: Békés, Petőfi Sándor u. 11-13.


Emlékszöveg

"Gonda László
1831-1872
ref. lelkész, tanár, igazgató
az iskola reálgimnáziummá fejlesztője
Békés országgyűlési képviselője
emlékére
az 50 éve érettségizett diákok
1999"


Életrajz, történet

Gonda László
(1831-1872)

Tanár, református lelkész. Gimnáziumi tanulmányait Sárospatakon és Miskolcon, jogi, teológiai tanulmányait pedig Debrecenben végezte. Először Máramarosszigeten tanított, majd 1861-ben Békésre hívták meg. A Szegedi Kis István által alapított deákiskolát, melyet Hajnal Ábel 1839-ben professzori iskolává szervezett, fokozatosan reálgimnáziummá fejlesztette. […] Mint jelentős egyéniséget a békési választópolgárok 1869-ben országgyűlési képviselőjükké választották, mint a radikálisabb negyvennyolcasság hirdetőjét. Pesten a 48-as pártkörnek haláláig jegyzője.
Sűrűn jelentek meg politikai, szépirodalmi és nevelésügyi cikkei a korabeli tudományos és irodalmi folyóiratokban. Az évnegyedi Szemle szerkesztője lett. Haladó gondolkodású, művelt férfi volt, nemes idealizmussal, jó szervezőkészséggel. Élénk kapcsolatot tartott fenn választóival, s gyakran utazott Békésre. Harcolt a koldulás ellen, s kezdeményezése alapján, de már csak halála után létesült 1872-ben Békésen a „menház”.

Futaki Gergely

Békési életrajzi kislexikon. Békési Városvédő és Szépítő Egyesület. Békés, 2001. p. 46-47.Kapcsolódó képek