Békés Városi Püski Sándor Könyvtár

Helyismereti adatbázis

Hajnóczy Vilmos (Kopjafa)
Készítette: Gyaraki Imre békési bognár és az iskola tanulói | megtekintve: 1497 alkalommal
Kiállító: Farkas Gyula Mezőgazdasági Ipari, Szakképző iskola, Gimnázium és Kollégium
Anyaga: Fa
Kiállítás dátuma: 1998.04.17.
Lelőhely: Békés, Hőzső u. 39.
Életrajz, történet

Hajnóczy Vilmos
(1915-1976)

Pedagógus, kultúrmérnök, festő, zenét művelő és rajongó természetbarát, a vízi sport szerelmese. Viharos évtizedek hullámverésein át hányódó, alkotó ember, akit élete utolsó 25 esztendeje Békéshez kötött, a mezőgazdasági szakképzésben maradandót alkotva. Vármegyei tisztviselő családból származik, ahol meghatározó érték volt a kultúra, a kulturált életvitel és a zene. Testvérei: jogász, tanár és katonatiszt. A Bajai Tanítóképzőben kántortanító oklevelet kap magyar és német nyelvre jogosítva. Pályája kezdete hasonló sok más társáéhoz: egyik helyről a másikra irányítják, a fél országot érinti. Közben elvégzi Kecskeméten a mezőgazdasági szaktanítóképzőt is.
Jön a háború, amely a visszacsatolt Felvidéken találja, Sajógömörön, ahol 26 évesen iskolaigazgató, innen vonul be katonának. Két év után hadifogság, ahonnan megszökik, de a család már visszamenekült az oroszok elől Aggtelekre, ott lel rájuk. Egyik iskolából a másikba vezénylik 1946-tól, amikor már Zsuzsa, Domokos és Gyula nevű gyermekei 3-6 évesek.
A háború után csak mezőgazdasági iskolákban tanít, az ötödik, a beérkezés állomása Békés, 1953-ban. Itt rendes tanárrá nevezik ki, de valójában az iskola szakmai irányítását ő végzi. Be is következik igazgatóvá kinevezése 1962-ben. Óriási tenni akarással végzi iskolaszervező munkáját.
Módszertani programjaira országos figyelem irányul, Békésre jönnek az „iskolák tanulni”, főként tangazdasági gyakorlatok szervezését oldotta meg egyedülállóan. Erőfeszítéseinek eredménye lett az új tanügyi épület felépítése, birtokbavétele 1966-ban. […] Számos értékes szemléltető eszközt tervezett, készített, bevonta tanártársait, akiket nagy körültekintéssel vett maga mellé. Ő kapta elsőként a Nagyváthy-díjat. […]
Igazi néptanító alkat volt, aki szerette a földet, annak népét tisztelet és szolgálta korán bekövetkezett haláláig. Békésen a katolikus temetőben nyugszik.
Szeretett iskolája az általa telepített parkban, emlékére kopjafát állított 1998-ban, ahol minden évben a ballagó diákok róják le tiszteletüket. Maradandót alkotott, a kicsiny szakiskolákból nőtt ki 2000-re a Szakképző Intézet és Gimnázium ezer feletti diáksággal, hetvenfős tantestülettel.

Varga Sándor

Békési életrajzi kislexikon. Békési Városvédő és Szépítő Egyesület. Békés, 2001. p. 55-57.

Forrás

  • Békési Újság VI. évf. (1998) 9.sz. p. 9.


Kapcsolódó dokumentumok