Békés Városi Püski Sándor Könyvtár

Helyismereti adatbázis

Királyok kapuja (Emlékmű)
Készítette: : F. Szőke József (1960) erdélyi szobrászművész, a talapzatot Minya Gábor békési kőfaragó készítette. | megtekintve: 1470 alkalommal
Kiállító: Békési Városvédő és Szépítő Egyesület
Anyaga: Márvány
Kiállítás dátuma: 2000.12.16.
Lelőhely: Békés, Erzsébet liget


Emlékszöveg

…parancsainkban a szent hitet tesszük az első helyre minden istentől rendelt alattvalónak példát mutass… a hit cselekedetek híján meghal… ha a hitnek pajzsát tartod, rajtad az idvesség sisakja is… napról napra virágzó szorgalommal kell őrködnöd a szentegyházon hogy inkább gyarapodjék, mintsem fogyatkozzék…. Ha becsületet akarsz szerezni királyságodnak szeresd az igaz ítéletet; ha hatalmadban akarod tartani lelkedet, türelmes légy. A türelmes királyok királykodnak. A türelmetlenek pedig zsarnokoskodnak…. Az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő… A jövevényeket jóakaratúan gyámolítsd és becsben tartsd, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak… a bölcsekkel jársz bölcs leszel, ha bolondokkal forgolódsz, társul adod magad hozzájuk… A legnagyobb királyi ékesség az én tudásom szerint, a király-elődök után járni, a szülőket utánozni. aki atyjával szemben áll, Isten ellenségének áll. …imádkozz azért is, hogy a tétlenséget, tunyaságot elkergesse tőled, megajándékozzon az erények összességének segedelmével, s így legyőzhesd látható és láthatatlan ellenségeidet. …Az erények mértéke teszi teljessé a királyok koronáját, …A királyt kegyesség s irgalmasság díszítse. …ha a királyt istentelenség és kegyetlenség szennyezi, hiába tart igényt a király névre, zsarnoknak kell nevezni. A szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz. …Légy alázatos is, hogy Isten felmagasztaljon most és a jövőben. Légy majd mértékletes, …légy szelíd, …légy becsületes, …légy szemérmes, ...Mindez, amit fentebb érintettünk, alkotja a királyi koronát, nélkülük sem itt nem tud senki uralkodni, sem az örök uradalomba bejutni. Ámen”
István király Intelmei


Életrajz, történet

F. Szőke József márványból készült alkotását 2000. december 16-án avatták fel, a millenniumi eseménysorozat részeként. A márvány alakzat Szent István királyunkat ábrázolja. A Királyok kapujának két-két oldalán részletek találhatók I. István, Imre herceghez intézett Intelmeiből. Az intelmeket fiának, leendő utódjának szánta, melyben felkészíti őt a koronázás utáni időkre, hogyan lehet jó és bölcs királya az országnak, s egyben irányt mutat az ország kormányzásában. A királyok kapuja, Szent István koronás alakja a magyar államiság jelképe.

Megjegyzés

Készült Minya Gábor védnökségével Békésen 2000.

Forrás

  • Békési Újság VIII. évf. (2000) 26. sz. p. 1;3


Kapcsolódó dokumentumok