Békés Városi Püski Sándor Könyvtár

Helyismereti adatbázis

I. világháborús emlékmű (Emlékmű)
Készítette: Pásztor János (1881-1945) gyomai szobrászművész | megtekintve: 2248 alkalommal
Kiállító: Békés Nagyközség
Anyaga: Műkő
Kiállítás dátuma: 1924.11.09.
Lelőhely: Békés, Széchenyi István tér


Emlékszöveg

„Hőseink” „1914-1918”
"1944-1945”.


Életrajz, történet

Már az első világháború alatt megalakult a Hősök Emlékét Megörökítő Országos Bizottság (HEMOB), melynek célja a háborúban elesettek emlékének gondozása. Az 1917. évi VIII. törvénycikk „a most dúló háborúban a hazáért küzdő hősök emlékének megörökítéséről” rendelkezik. Az első Bizottság Békésen 1920-ban alakult meg, a második 1923-ban. A bizottság által kiírt pályázatok közül Pásztor János tervei kerültek elfogadásra. A háromalakos szobor a harcba induló katonát, az őt átölelő feleségét, és a lábuknál játszó gyermeküket ábrázolja. Az avatásra 1924. november 9- én került sor. Az emlékmű talapzatának keleti, déli és nyugati oldalán az I. világháború 707 békési áldozatának neve található. Az első világháborús emlékmű Békés központjában a gróf Széchenyi István téren található a műemlék református templom előtt.

Megjegyzés

Érdekességként említjük meg, hogy Kiskunlacházán található a békési első világháborús emlékmű „testvére”. A város 1923-ban rendelte meg Pásztor Jánostól az emlékművet, melynek ellenértéke 100q, azaz egyszáz métermázsa búza ára. További hasonlóság, hogy Kiskunlacházán a református templom kertjében található az emlékmű, Békésen szintén a református templom közelében. Azonban a művész ügyelt arra, hogy az árnyalatnyi különbség észre vehető legyen a két város emlékműve között.

Forrás

  • Békési Újság IV. évf. (1996) 15. sz. p. 1-2.
  • http://www.szoborlap.hu
  • In memoriam: 707 megdicsőült fiának emlékére fájdalmas, büszke kegyelettel Békés község. /szerk.: Banner Benedek. Körösvidék Rt., Békéscsaba, 1924. p.38.


Kapcsolódó képek