Békés Városi Püski Sándor Könyvtár

Helyismereti adatbázis

Sportkönyv (Emlékmű)
Készítette: Csuta György képzőművész tervei alapján, Minya Gábor kőfaragó műhelyében készült. | megtekintve: 1966 alkalommal
Kiállító: Békési Városvédő és Szépítő Egyesület, Békés Város Önkormányzata
Anyaga: Gránit
Kiállítás dátuma: 2009.11.18.
Lelőhely: Békés, Erzsébet liget


Emlékszöveg

Sportvezetőink:

Dr. Harmati Sándor
tanszékvezető
egyetemi tanár, edző

Dr. Hepp Ferenc
nemzetközi sportdiplomata, a magyar kosárlabdázás atyja

Gyöngyösi Elek
testnevelő, edző

Kecskeméti Gábor
testnevelő, edző, az 52-es olimpiai tornászcsapat edzője

Szabó Ödön
testnevelő edző

Sportolóink:

Kecskeméti Gábor
1936. Berlin, tornász olimpikon
1935. Budapest, főiskolai világbajnok

Kocsor Mária
kosárlabdázó, 1957. Rio de Janeiro VB 5. válogatott

Pankotai Gábor
kajakozó, 1995. Duisburg, világbajnok

Kurtucz Csaba
ökölvívó, 2001. Belfast VB 5. hely


Életrajz, történet

Hepp Ferenc
(1909-1980)

Minden idők legkiválóbb békési diákatlétája. Gimnazista korában dél-magyarországi válogatott. Békésen született 1909. november 3-án. Az itt elvégzett négy gimnázium után – édesapja akaratának engedve – inasnak szegődött. és kitanulta a kelmefestő szakmát. Segédlevéllel a zsebében tért haza és folytatta gimnáziumi tanulmányait. Itt jegyezte el magát végérvényesen a testneveléssel és a sporttal. A „zugi” fiatalokat – közöttük az ifjú Harmati Sándort is (Zsivótzky Gyula olimpiai bajnok kalapácsvető edzője volt az 1970-es években) – a sport fortélyaira tanította a maguk készítette eszközökkel. Meghatározó alakja volt a megyei, vándorzászlós, atlétikai versenyeknek. Országos KISOK bajnokságot nyer távolugrásban, remekelt a futó és dobószámokban.
Testnevelője, Csurgay János, nem véletlenül ajánlotta őt a Testnevelési Főiskolára. Itteni és külföldi pályafutása káprázatos. III. évesen az 1933-34-es tanévben svájci ösztöndíjat kapott, s először odakint, majd később Pesten is testnevelő tanárrá avatták. Elnyerte az amerikai magyarok ösztöndíját, a Yale-i egyetemen tanult biológiát és testnevelést. Tanulmányai végén „A jellem egységes alapelemei” c. dolgozatával doktorált és szerzett egyetemi tanéri diplomát. Az 1937. évi hazaérkezése után a Testnevelési Főiskolán tanári állást fogadott el, s a kosárlabdázás elméletét, gyakorlatát tanította. 1943-ban a budapesti egyetemen még egyszer doktorált.
1945 után elsősorban tudományos kutatásokkal ismertette meg a hallgatókat. 1947-ben a TF tantestülete közfelkiáltással igazgatóvá választotta. 1951-ig volt igazgató, 1951-1954: testnevelő tanár a budapesti egyetemen, majd újra főiskolai tanár a TF-en. Évek múltával életre hívta, és 1959-1969 között vezette a Testnevelési Tudományos Kutatóintézetet. Közben fáradhatatlanul dolgozott kosárlabdasportunk fejlesztéséért. 1955-től negyedszázadon át a Magyar Kosárlabda Szövetség elnöke. Sok megbízásnak tett eleget, nevét egyre inkább megismerte a sportvilág. Tekintélyét fémjelzi, hogy előbb a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség technikai bizottságának vezetőjévé, majd a testület alelnökévé választották. Számtalan kényes sportdiplomáciai ügyet oldott meg. Öt nyelven írt és beszélt. Szorgalmasan publikált, több mint 150 tudományos és szakmai értekezése látott napvilágot. 1952-ben ötnyelvű, 1960-ban hatnyelvű sportszótárt készített. Sok bizottságban, tudományos tanácskozáson hallatta hangját és irányította a hazai kosárlabda szövetséget is.
Lebilincselő egyénisége, népszerűsége révén megszámlálhatatlan barátot mondhatott magáénak. Pótolhatatlan veszteség érte a nemzetközi kosárlabda életet, s az egyetemes magyar testnevelési mozgalmat, amikor 1980. november 28-án Budapesten meghalt. Szakmai körökben kivívott tekintélyére jellemző volt, hogy halála után néhány hónappal őt is beválasztották az Egyesült Államokban lévő kosárlabda-múzeum „halhatatlanjai” közé. Békés városában iskolát neveztek el róla, amelynek előcsarnokában bronz arcmása is látható.

Mester Péter

Békési életrajzi kislexikon. Békési Városvédő és Szépítő Egyesület. Békés, 2001. p. 62-63.

Megjegyzés

Dr. Hepp Ferenc születésének 100. évfordulója alkalmából avatták fel a Sportkönyvet, így állítva emléket a békési származású sportvezetőinknek és sportolóinknak.

Az emlékmű létrejötte Békés Város Önkormányzatának és a Békési Városvédő és Szépítő Egyesület összefogásának köszönhető. Az emlékmű felavatására 2009. november 18-án került sor. Az avatáson részt vettek Dr. Hepp Ferenc gyermekei Dr. Hepp Ferenc valamint Harkáné Hepp Judit.

2012. augusztus 12-én a kettős gránit tömbre újabb nevek kerültek fel. Sportvezetőként: Dr. Harmati Sándor, Gyöngyösi Elek, Kecskeméti Gábor, Szabó Ödön. Sportolóként: Kecskeméti Gábor, Kocsor Mária, Pankotai Kurtucz Csaba.

Forrás

  • Békési Újság XVII. évf. (2009) 22. sz. p.3.
  • www.bekesmatrix.hu


Kapcsolódó dokumentumok