Békés Városi Püski Sándor Könyvtár

Helyismereti adatbázis

Szombathelyi Antal (Emléktábla)
Készítette: Minya Gábor békési kőfaragó | megtekintve: 1352 alkalommal
Kiállító: Békési Városvédő és Szépítő Egyesület
Anyaga: Márvány
Kiállítás dátuma: 2000.11.20.
Lelőhely: Békés, Szarvasi u. 27.


Emlékszöveg

"Ebben a temetőben nyugszik
Jeltelen sírban
Szombathelyi Antal
1803-1862
Békés Vármegye 1848-49-es
Alispánja
A Millennium alkalmából az utókor
nevében elhelyezte:
A Városvédő és Szépítő Egyesület
2000"


Életrajz, történet

Szombathelyi Antal
(1803-1862)

Győr megyei nemes család szülötte, melynek egyik ága Hevesbe, innen pedig Békésbe került. 1803. július 13-án Szeghalmon született. Tanulmányait az egri királyi gimnáziumban folytatta. Pályafutása végig Békés vármegyéhez kötődött. 1823. december 19-én nyert ügyészi diplomáját az 1824. április 29-i közgyűlésen mutatta be. A főispán 1828. június 26-án honorarius vice fiscalisnak (azaz tiszteletbeli aljegyzőnek) nevezte ki, még ezen a napon az esküt is letette. Szűkebb hazájában, Békésben is nagy elismerést vívott ki magának, a Lengyel Márton halálával megüresedett főügyészi hivatalra a rendek első helyen őt ajánlották gr. Károlyi György főispánnak. Az 1843. július 3-i ún. „tisztépítőszéken” közfelkiáltással vármegyei főjegyzővé választották meg. 1848 hátralévő részében komoly feladatokkal kell megbírkóznia: a nemzetőrség szervezése, az újoncok kiállítása, felszerelése.
1849. április 29-én ünnepélyes keretek között kihirdette Gyulán a függetlenségi nyilatkozatot. Mint Békés vármegyébe kirendelt kormánybiztos fontos megbízatásának tett eleget. Állandó haditudósító útján rendszeresen ismertette a harcok alakulását. A szabadságharc bukása után felségsértés vádjával letartóztatták, halálra ítélték, de végül kegyelemben részesült és az ítéletet ötévi fegyházra változtatták. Ezt a bécsújhelyi várbörtönben töltötte le. Minden vagyonát elkobozták. Kiszabadulása után – korábbi családi kapcsolatai alapján – Békésre költözött családjával. Visszavonultan élt. 1862. november 7-én hunyt el. A békési róm. kat. temetőbe temették. Sírja ma már nincs meg. Az államalapítás 1000. évfordulóján, a temetőkápolna falán helyezték el az utókor tiszteletét kifejező emléktáblát.

Készült: Héjja Julianna Szombathelyi Antal című tanulmánya felhasználásával. Megjelent a Békési életrajzi kislexikonban.

Forrás

  • Békési Újság VIII. évf. (2000) 24. sz. p. 1.
  • Békési életrajzi kislexikon. Békési Városvédő és Szépítő Egyesület. Békés, 2001. p. 130-132.


Kapcsolódó képek