Békés Városi Püski Sándor Könyvtár

Helyismereti adatbázis

P. Szász Lajos (Emléktábla)
Készítette: | megtekintve: 1598 alkalommal
Kiállító:
Anyaga: Márvány
Kiállítás dátuma: -
Lelőhely: Békés, Petőfi Sándor u. 1.


Emlékszöveg

"P. Szász Lajos
1909-1986
Tanító,
Igazgatóhelyettes, Békés város
néprajzi anyagának gyűjtője
ebben az épületben tanított"


Életrajz, történet

Szász Lajos
(1919-1986)

Kiváló pedagógus és népművelő, könyvtár- és múzeumszervező, helytörténeti és néprajzi kutató. (P. Szásznak is írta egy ideig a nevét, s ezen a néven lett közismert.) Csorváson született 1909. július 4-én, szegény földműves családban. […] Szász Lajos 1930-ban fejezte be tanulmányait jeles eredménnyel a messze földön ismert, nagy hagyományú nagykőrösi református tanítóképzőben. 1930. szeptember 24-én, mint helyettes tanító kezdte a pályáját a békési négyegyenesdűlői tanyai iskolában. […] Amikor 1948-ban az iskolákat államosította a hatalom, Szász Lajost a békési 4. sz. általános iskolához helyezték át, de a következő év végén visszakerült korábbi iskolájához, a 3. számúhoz, ahol az elsős-másodikos gyerekeket tanította sok türelemmel. Munkáját, tapasztalatait, kartársai iránti segítőkészségét elismerve 1951. szeptember 11-étől kinevezték iskolája igazgatóhelyettesének. Ezt a megbízatást széleskörű elismerés mellett 1970. augusztus 30-ig, nyugdíjba vonulásáig látta el, példás lelkiismeretességgel. Jelentős óraszámban tanított is, ahhoz egyedi terezésű szemléltető eszközöket készített. Különösen kedvelte a rajztanítást, amelyhez hozzákapcsolta a népművészet és a népszokások megismertetését, a diákokat egyúttal ránevelte a múzeumi gyűjtésre. 1953-ban az iskolájában, utóbb Jantyik Mátyás utca 12. sz. alatti házában gazdag anyagú néprajzi kollekciót, illetve tájházat rendezett be felesége segítségével. (Gyűjteményét végrendeletileg Békés városra hagyományozta, a Jantyik Mátyás Múzeum gondozza.) […] 1949. február elsejétől 1951. november végéig ő volt Békés népkönyvtárosa, majd tíz éven át a békési járás tankönyvfelelőse. […] 1956 áprilisától 1969-ig népművészeti, rajzmódszertani, történeti, tárgyi, néprajzi igényes kiállítások egész sorát rendezte meg a város közintézményeiben. 1968. április elsejétől 1970. március 15-ig, iskolai munkája melletti feladatként, Szász Lajos kapott megbízást a békési Jantyik Mátyás Múzeum igazgatására.

Békésen, 1986. december 23-án fejezte be életét.

Szabó Ferenc

Békési életrajzi kislexikon. Békési Városvédő és Szépítő Egyesület. Békés, 2001. p. 115-117.Kapcsolódó képek