Békés Városi Püski Sándor Könyvtár

Helyismereti adatbázis

Karácsonyi János (Emléktábla)
Készítette: | megtekintve: 1412 alkalommal
Kiállító: Credo Egyesület
Anyaga: Márvány
Kiállítás dátuma: 1938.12.04.
Lelőhely: Békés, Széchenyi István tér 3.


Emlékszöveg

"Karácsonyi János dr.
(1858-1929)
c. váradi püspök
a Magyar Tudományos Akadémia tagja
Békés megye történetírója
ebben az épületben működött mint
segédlelkész 1882-83-ban"


Életrajz, történet

Karácsonyi János
(1858-1929)

Címzetes római katolikus püspök, történetíró, egyetemi tanár, az MTA tagja. Középiskolai tanulmányait Nagyváradon, a teológiát a budapesti egyetemen végezte. 1885-ben teológiai doktor lesz, 1893-ban teológiai tanár, 1904-ben az MTA rendes tagjává választották, és ugyanebben az évben a budapesti egyetemem az egyháztörténet tanárává nevezték ki. […]
Számunkra legjelentősebb műve Békés vármegye története c. munkája, melyet három kötetben a millenniumra írt meg. Ez a műve azóta is nélkülözhetetlen forrásmunka a kutatók és az érdeklődők számára. Szerteágazó munkásságában Békés város múltjának nagy figyelmet szentelt. Ötvenegy önálló műve és száznyolcvanhárom értekezése jelent meg. […]
Negyven esztendőt meghaladó történetírói munkássága alatt érdeklődése az Árpád-házi királyok korára összpontosult. Gyulán szülővárosában nevét emléktáblával és utca elnevezésével is megörökítették, az MTA pedig a gyulai Szentháromság temetőben síremléket állított neki.
Békésen sok tisztelője volt a nagy tudású, szelindeklelkű tudósnak és főpapnak, aki az 1882. és 1883. évben békési káplánként működött. Ezt emléktáblával örökítették meg a római katolikus parókia homlokzatán. A későbbi évtizedekben Békésen többször megfordult, és a római katolikus templomban prédikált is.

Futaki Gergely

Békési életrajzi kislexikon. Békési Városvédő és Szépítő Egyesület. Békés, 2001. p. 77.

Forrás

  • Nagy József esperes-plébános adatközlése
  • Durkó Antal. Békés nagyközség története./ Történeti és kulturális monográfia/ Petőfi- nyomda könyv- és lapkiadó vállalat, Békés. 1939. p. 126.


Kapcsolódó képek