Békés Városi Püski Sándor Könyvtár

Helyismereti adatbázis

Dr. Hepp Ferenc (Dombormű)
Készítette: Szőke Sándor (1962) gyulai szobrászművész | megtekintve: 1624 alkalommal
Kiállító: Indosvez Bank B.P., Békés Város Önkormányzata, Szerencsejáték Rt
Anyaga: Márvány
Kiállítás dátuma: 1992.06.14.
Lelőhely: Békés, József Attila u. 12.


Emlékszöveg

"Dr. Hepp Ferenc
Békés szülötte – főiskolai tanár
A testnevelés és sporttudomány kiemelkedő
egyénisége. Tanulmányait Békésen, Budapest, Genfben
Springfieldben és Iowában folytatta
A testnevelés és pszichológia doktora.
Testnevelési főiskola igazgatója sportdiplomata
Magyar és nemzetközi kosárlabda szövetség
vezetője vezetőségi tagja
Békés város díszpolgára.
Állíttatták:
Indosvez Bank B.P.
Békés város önkormányzata
Szerencsejáték Rt.”
1992.VI.14."


Életrajz, történet

Hepp Ferenc
(1909-1980)

Minden idők legkiválóbb békési diákatlétája. Gimnazista korában dél-magyarországi válogatott. Békésen született 1909. november 3-án. Az itt elvégzett négy gimnázium után – édesapja akaratának engedve – inasnak szegődött. és kitanulta a kelmefestő szakmát. Segédlevéllel a zsebében tért haza és folytatta gimnáziumi tanulmányait. Itt jegyezte el magát végérvényesen a testneveléssel és a sporttal. A „zugi” fiatalokat – közöttük az ifjú Harmati Sándort is (Zsivótzky Gyula olimpiai bajnok kalapácsvető edzője volt az 1970-es években) – a sport fortélyaira tanította a maguk készítette eszközökkel. Meghatározó alakja volt a megyei, vándorzászlós, atlétikai versenyeknek. Országos KISOK bajnokságot nyer távolugrásban, remekelt a futó és dobószámokban.
Testnevelője, Csurgay János, nem véletlenül ajánlotta őt a Testnevelési Főiskolára. Itteni és külföldi pályafutása káprázatos. III. évesen az 1933-34-es tanévben svájci ösztöndíjat kapott, s először odakint, majd később Pesten is testnevelő tanárrá avatták. Elnyerte az amerikai magyarok ösztöndíját, a Yale-i egyetemen tanult biológiát és testnevelést. Tanulmányai végén „A jellem egységes alapelemei” c. dolgozatával doktorált és szerzett egyetemi tanéri diplomát. Az 1937. évi hazaérkezése után a Testnevelési Főiskolán tanári állást fogadott el, s a kosárlabdázás elméletét, gyakorlatát tanította. 1943-ban a budapesti egyetemen még egyszer doktorált.
1945 után elsősorban tudományos kutatásokkal ismertette meg a hallgatókat. 1947-ben a TF tantestülete közfelkiáltással igazgatóvá választotta. 1951-ig volt igazgató, 1951-1954: testnevelő tanár a budapesti egyetemen, majd újra főiskolai tanár a TF-en. Évek múltával életre hívta, és 1959-1969 között vezette a Testnevelési Tudományos Kutatóintézetet. Közben fáradhatatlanul dolgozott kosárlabdasportunk fejlesztéséért. 1955-től negyedszázadon át a Magyar Kosárlabda Szövetség elnöke. Sok megbízásnak tett eleget, nevét egyre inkább megismerte a sportvilág. Tekintélyét fémjelzi, hogy előbb a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség technikai bizottságának vezetőjévé, majd a testület alelnökévé választották. Számtalan kényes sportdiplomáciai ügyet oldott meg. Öt nyelven írt és beszélt. Szorgalmasan publikált, több mint 150 tudományos és szakmai értekezése látott napvilágot. 1952-ben ötnyelvű, 1960-ban hatnyelvű sportszótárt készített. Sok bizottságban, tudományos tanácskozáson hallatta hangját és irányította a hazai kosárlabda szövetséget is.
Lebilincselő egyénisége, népszerűsége révén megszámlálhatatlan barátot mondhatott magáénak. Pótolhatatlan veszteség érte a nemzetközi kosárlabda életet, s az egyetemes magyar testnevelési mozgalmat, amikor 1980. november 28-án Budapesten meghalt. Szakmai körökben kivívott tekintélyére jellemző volt, hogy halála után néhány hónappal őt is beválasztották az Egyesült Államokban lévő kosárlabda-múzeum „halhatatlanjai” közé. Békés városában iskolát neveztek el róla, amelynek előcsarnokában bronz arcmása is látható.

Mester Péter

Békési életrajzi kislexikon. Békési Városvédő és Szépítő Egyesület. Békés, 2001. p. 62-63.

Megjegyzés

Dr. Hepp Ferenc halálának hatodik évfordulóján, 1986. november 28-án, szülővárosának 3. számú általános iskolája felvette nevét. 1992-ben elkészült Szőke Sándor alkotta dombormű Dr. Hepp Ferencről, melynek avatására 1992 júniusában került sor. A márvány dombormű az iskola bejáratánál található.

Forrás

  • Békési Újság. XII. évf. (2004) 19. sz. p.4
  • Békési Újság I. évf. (1992) p. 6.


Kapcsolódó dokumentumok