Békés Városi Püski Sándor Könyvtár

Helyismereti adatbázis

Dr. Futaki Gergely (Emléktábla)
Készítette: Minya Gábor békési kőfaragó | megtekintve: 2272 alkalommal
Kiállító: Békési Városvédő és Szépítő Egyesület
Anyaga: Márvány
Kiállítás dátuma: 2004.09.11.
Lelőhely: Békés, Irányi Dániel u. 20.


Emlékszöveg

"Ebben a házban élt és dolgozott
Dr. Futaki Gergely
könyvtárigazgató
aki a nehéz időkben szellemi közösséget teremtett
-többek között-
Illyés Gyula Szabó Pál Püski Sándor
Németh László Szabó Magda Féja Géza
Veress Péter Jókai Anna Móricz Virág
Darvas József Sinka István E. Kovács Kálmán
hitet és reményt tápláló személyes közreműködésével.
2004. Városvédő Egyesület"


Életrajz, történet

Dr. Futaki Gergely
(1913-1999)

Dr. Futaki Gergely Békésen született 1913-ban. Elemi és középiskolai tanulmányait a békési iskolákban végezte. A békési Szegedi Kis István Református Gimnáziumban érettségizett. Érettségi után a Honvéd Ludovika Akadémián tanult tovább. Ennek elvégzése után hivatásos katonatisztté avatták. A második világháborút különböző frontszakaszokon harcolta végig. Beosztottaival minden körülmények között jó emberi kapcsolatot tartott. A Don környéki harcokban is részt vett. A harcok során tüdőlövést kapott. Nehezen épült fel. Nyomait élete végéig érezte. A hadifogság viszontagságai is megviselték. (Emlékezéseit Sára Sándor emlékezetes televíziós sorozatából az egész ország megismerte.)
A háború után – mint Ludovikát végzett tiszt – elhelyezkedni nem tudott. Megélhetését – házasságkötése után családjáét is – saját kis földjén intenzív kertészkedéssel biztosította, melyet felesége keresetével egészítetek ki. Házasságukból két gyermek született: Zoltán és Géza. Munkája mellett folyamatosan gondoskodott az önművelődésről is. Humán érdeklődésére tekintettel mindennapi feladatai mellett jogi diplomát szerzett, majd később könyvtárosi szakképzettséget nyújtó képzésen vett részt.
Az irodalom, a történelem, ezen beül a helytörténet diákkorától érdeklődése középpontjában állt. Különösen a népi irodalommal foglalkozott sokat. Békési otthonában – 1945 után – rendszeresen találkozott a népi irodalom pártolóival, a népi írókkal. Elkötelezett irodalompártolására egyes békési vezetők is felfigyeltek. További életét ezek a tényezők határozták meg.
A békési könyvtár fejlesztői körének is lelkes támogatója volt. 1960-ban felkérték és kinevezték a békési járási könyvtár igazgatójának. E munkakörét 1975-ig, nyugdíjba vonulásáig töltötte be. […]
Életútját és munkásságát tükröző írását az 1990-es évek végén a Békési Újság 18 részes folytatásban adta közre. Tartalmas életét 1999-ben bekövetkezett halála zárta le. A békési Rózsa temetőben nyugszik.

Vámos László

Békési életrajzi kislexikon. Békési Városvédő- és Szépítő Egyesület. Békés, 2001. p. 45-46.

Megjegyzés

Az emléktábla avatására 2004. szeptember 11-én került sor a Békési Városvédő-és Szépítő Egyesület rendezésében. Az emléktáblát Dr. Futaki Gergely volt könyvtárigazgató házán helyezték el. Az avatást a békési Madzagfalvi Napok rendezvénysorozat részét képezte. Az emlékezést Juhász János tartotta.

Forrás

  • Békési Színes I. évf. (2004) 11. szám p.7.


Kapcsolódó képek