Békés Városi Püski Sándor Könyvtár

Helyismereti adatbázis

Banner János (Emléktábla)
Készítette: | megtekintve: 1572 alkalommal
Kiállító:
Anyaga: Márvány
Kiállítás dátuma: 1988.03.01.
Lelőhely: Békés, Széchenyi István tér 6.


Emlékszöveg

"Banner János
1888-1971
Egyetemi tanár
A régészet és néprajz jeles tudósa.
Békési diákévei és várostörténeti kutatásai emlékére.

1988."


Életrajz, történet

Banner János
(1888-1971)

Régész, egyetemi tanár. Apja uradalmi gazdatiszt volt. A békési református gimnáziumban érettségizett, majd a kolozsvári egyetem bölcsészkarán földrajzot és történelmet tanult. Itt avatták doktorrá 1910-ben.
Makói, gyulai, jászberényi tanársága idején egyre nagyobb érdeklődéssel foglalkozott a néprajzzal és régészettel. Újjászervezte a Jász Múzeumot, majd régészet-néprajz szakos végbizonyítványt szerzett. A kolozsvári Erdélyi Múzeumban szakképzett muzeológus lett. 1920-23-ig a szegedi főreáliskola tanára, emellett a szegedi múzeum néprajzi és éremtani osztályának vezetője. 1923-ban a szegedi egyetemen Magyarország tárgyi néprajzából magántanárrá képesítették. Rendszeresen jelentek meg cikkei ásatásairól. […]
Különösen Békés megye s azon belül Békés múltja foglalkoztatta. Békés környékén is többször folytatott eredményes ásatásokat, de régészeti munkássága kiterjedt az egész dél-alföldi területre. Ő volt az első, aki megszerkesztette, és nagy részben összeállította a magyar régészeti szakirodalom teljes bibliográfiáját. Számos magyarországi és külföldi régészeti társaság tagja és több szakfolyóirat szerkesztőbizottsági tagja volt. 1958-ban megkapta a Rómer Flóris – valamint 1970-ben a Márki Sándor – emlékérmet. Önéletrajzát írta és Békés történetét kutatta, amikor 1971-ben hirtelen elhunyt. Életének utolsó esztendeiben a Békési Élet c. folyóirat, szerencsés előrelátással nyolc hosszabb-rövidebb cikkét közölte. […]

Futaki Gergely

Békési életrajzi kislexikon. Békési Városvédő és Szépítő Egyesület. Békés, 2001. p. 20-21.

Megjegyzés

Az emléktáblát Banner János születésének 100. évfordulója alkalmából avatták fel.

Forrás

  • Békés Megyei Népújság XLIII. évf. (1988) 51. sz. p. 4.
  • Békés Megyei Népújság XLIII. évf. (1988) 52. sz. p.1,3.


Kapcsolódó képek