Békés Városi Püski Sándor Könyvtár

Helyismereti adatbázis

Balogh Mátyás (Emléktábla)
Készítette: | megtekintve: 1852 alkalommal
Kiállító: Békési Református Egyház
Anyaga: Márvány
Kiállítás dátuma: 1990.06.17.
Lelőhely: Békés, Teleki László u. 1.


Emlékszöveg

"Emlékül
A Békési Református Egyház
mártírjának
Balogh Mátyás
Ref. lelkésznek
1887-1953"


Életrajz, történet

Balogh Mátyás
(1887-1953)

Balogh Mátyás református lelkipásztor régi kisgazda család gyermekeként született Békésen 1887. február 9-én. […] Elemi iskolai és gimnáziumi tanulmányait Békésen, a Református Teológiai Akadémiát Debrecenben végezte.
Szolgálatát Gyulán kezdte meg segédlelkészként, majd egy erdélyi falucskában, Pókakeresztúron (Maros-Torda vármegye) kapott parókiát. Családjával itt érte meg a trianoni dekrétumot.[…]
1932-ben Békés reformátussága lelkésszé választotta, így került haza családjával.
Balogh Mátyás Békésre kerülése után iskolaszéki elnök lett. Békésen és környékén rendszeres hitoktatás folyt és rendszeresen tartottak vasárnaponként és egyházi ünnepeken istentiszteletet.
A egyházi iskolákat 1948-ban államosították. A Rákosi féle diktatúra egyházellenes politikájának célja az volt, hogy a híveket elidegenítsék a hitélet gyakorlásától. Országszerte különböző felekezetű lelkészeket hurcoltak el, tartóztattak le. Koholt vádak alapján. Így került sor Balogh Mátyás koncepciós perben való elitélésére.
Balogh Mátyást 1953. május 13-án vitte el az Államvédelmi Hatóság. A fő vád ellene izgatás a demokratikus államrend elleni tiltott sajtótermék tartása. 6 év fegyházbüntetésre ítélték a váci intézetben. Az ítélet ellen fellebbezett. De az 1953. július 20-án a gyulai megyei bíróságon tartott tárgyalást már nem érte meg. Büntetését ekkor 3 évi fegyházbüntetésre csökkentették. A tárgyalás után érkezett meg a távirat a bíróságra a váci fegyházból, hogy Balogh Mátyás ügyében a tárgyalást ne folytassák le, mert 1953. július 19-én meghalt. A család hivatalosan csak a Békési Református Egyházközség presbitériumi gyűlésének jegyzőkönyvéből (1953. augusztus 16.) értesült Balogh Mátyás haláláról.
Temetési helye: ismeretlen. 2000-ben az Igazságügyi Orvosszakértői Intézet feltárást végzett a váci rabtemetőben és adatgyűjtést folytattak. Az adatok között megtalálták Balogh Mátyás nevét. Ezek az információk a váci rabtemetőhöz kötik az eltemetés helyét.

Készült: Romvári Gáborné Balogh Mátyás című tanulmánya felhasználásával. Megjelent a Békési Életrajzi kislexikonban.

Megjegyzés

A Békési Református Egyház 1990. június 17-én Balogh Mátyás lelkipásztor tiszteletére gyászistentiszteletet tartott, majd ezt követően emléktáblát avattak a paplak épületén. Az avatón részt vett Balogh Mátyás két lánya, valamint a még élő hozzátartozók.

Forrás

  • Békés Megyei Népújság XLV. évf. (1990) 141. sz. p. 2.
  • Békési életrajzi kislexikon. Békési Városvédő és Szépítő Egyesület. Békés, 2001. p. 15-18.


Kapcsolódó képek