Békés Városi Püski Sándor Könyvtár

Békési Téka

A békési polgári leányiskola története

Rubint Ágnes (1986)