Békés Városi Püski Sándor Könyvtár

Békési Téka

Sorszám Cím Szerző Megjelenés
1 Mitológiai történetek Nemes Dénes 1985
2 Veress emlékszoba, Kiállitásvezető Nemes Dénes
3 Vőfélykönyv Szűcs Irén 1985
4 A békési polgári leányiskola története Rubint Ágnes 1986
5 A békési múzeum története B. Szűcs Irén 1992
6 Városismertető Nemes Dénes 1990
7 Céhes emlékek a békési múzeumban S. Turcsányi Ildikó 1987
8 Karacs Teréz Békésen Csukás Irén 1993
9 Békési dedósok Kirner A. Bertalan 1987
10 Békési ház B. Szűcs Irén - S. Turcsányi Ildikó 1994
11 Banner János emlékszoba S. Turcsányi Ildikó 1994
12 Jantyik Mátyás élete és munkássága B. Szűcs Irén 1995
13 Mítosz és valóság az Árpádházi királyok tevékenységében Turok Margit 1996
14 Az üveg művészete P. Szalay Emőke 1997
15 1848 emlékezete Békésen S. Turcsányi Ildikó 1998
16 Szarmaták Békés határában S. Turcsányi Ildikó
18 A táj morfológiája Gyarmati Gabriella 2000
19 A 450 éves békési gimnázium története S. Turcsányi Ildikó 2001
20 Fejfák között száz falu temetőjében Márton László - Temetkezési szokások Békésen Kirner A. Bertalan
21 A békési múzeum főkötőgyűjteménye Végh Judit
22 Szikszay Sándor aranykoszorús mézeskalácsos mester munkássága B. Szűcs Irén
23 Nehéz kereset Márton László 2003
24 Durkó Antal élete és munkássága Dankó Imre
25 Békés város címere S. Turcsányi Ildikó
26 Békés közoktatásának, közművelődésének és egészségügyének fejlődése a várossá nyilvánítástól 2000-ig Vámos László 2004
27 Veress Endre élete és munkássága Dankó Imre 2004
28 Békés népi gyermekjátékok B. Szűcs Irén 2004
29 Falvak, tanyák, puszták népi építészete Márton László 2004
30 A Jantyik Mátyás múzeum régészeti gyűjteményének története és régészeti kiállításai S. Turcsányi Ildikó 2005
31 Békési ízek B. Szűcs Irén 2005
32 Csimpolyás Giligor hőstettei Szüle Dénes 2006
33 Békés a hidak városa Ferenczi Sándor 2006
46 Kecskeméti Gábor békési olimpikon S. Turcsányi Ildikó 2012
47 110 éves Békés első községi iskolája Farkas Lászlóné 2013