Békés Városi Püski Sándor Könyvtár

Küldetésnyilatkozat

A Békés Városi Püski Sándor Könyvtár fő feladata, hogy mindenki számára biztosítsa az információhoz való szabad hozzáférést. A kulturális értékeket a városban élők igényeinek megfelelően gyűjtse és ápolja. Biztosítsa más könyvtárak adatbázisának elérését, az Internet használatát. Szolgáltatásaival, programjaival támogassa a tanulást, a művelődést, a szabadidő hasznos eltöltését, valamint a helyi közösségi élet központja kíván lenni.

  A Békés Városi Püski Sándor Könyvtár fő céljai:
 • A gyűjtemény és a szolgáltatások a település igényei szerinti alakítása
 • A könyvtárhasználók körének bővítése
 • A gazdaság, a társadalom, a tudomány és a kultúra területén való tájékozódás segítése
 • Közhasznú információk gyűjtése és szolgáltatása
 • Helyismereti információk és dokumentumok gyűjtése
 • A szervezett oktatásban és az önképzésben résztvevő személyek támogatása
 • Az olvasás, az olvasási kultúra támogatása
 • A szabadidő hasznos eltöltésének támogatása
 • Rendezvények szervezése gyermekeknek és felnőtteknek
 • Más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak közvetítése
 • A digitális kultúra közvetítése
Feltöltés olyamatban...
Feltöltés olyamatban...