Békés Városi Püski Sándor Könyvtár

Békési Könyvtárért Alapítvány

A Békési Könyvtárért Alapítvány köszönetet mond mindazoknak,akik jövedelemadójuk 1%-át 2016-ban az alapítványnak utalták át. Az így kapott 186.182Ft -ból könyveket vásároltunk, rendezvényeket támogattunk a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár részére, valamint az alapítvány működésre fordítottuk.
Az Békési Könyvtárért Alapítvány 2017 évi ADÓ 1% felhasználásának igazolása megtekinthető az itt szóra kattintva.

A Békési Könyvtárért Alapítvány 1991-ben létesült és azóta folyamatosan működik. Az Alapítvány azzal a céllal jött létre, hogy a könyvtár szakmai munkáját támogassa, segítse annak színvonalas működtetését. Az Alapítvány az SZJA 1%-ból befolyt összegekből könyveket, hangzó dokumentumokat, sajtótermékeket vásárol a könyvtár állományába. Valamint anyagilag támogatja a könyvtári rendezvényeket. Ezen túl technikai eszközök beszerzése révén a könyvtár információs infrastruktúrájának fejlesztését is segíti.

Alapítva: 1991-ben
Az alapítvány célja:

A Békés Városi Püski Sándor Könyvtár szolgáltatásainak, állományának bővítése, rendezvények szervezése munkájának támogatása. Az alapítvány 1998 óta folyamatosan közhasznú kulturális tevékenységet folytat.

Az alapítvány vagyona:

Önkéntes pénzadományokból az SZJA 1%-ból és pályázatokon nyert összeg, amely az alapító okiratban foglaltak szerint kerül felhasználásra.
A felhasználás módját, feltételét a kuratórium szótöbbséges határozattal állapítja meg.

Az alapítvány elnöke:  Szilágyiné Szabó Ágnes
Képviselője:  Gyumbier Ferencné
Számlakezelők:  Erdősné Sági Mária,
Gyumbier Ferencné
Tagok:  Gellénné Körözsi Eszter
Méri Zoltán

Az alapítvány nyilvántartásba – vételét végző bíróság: Gyulai Törvényszék

Nyilvántartás száma: 04-01-0000123
Bírósági Határozat száma: 0400/Pk.60.213/1998/16.sz.
Bejegyzés dátuma: 2014.09.05
Adószáma: 1905 9480-1-04
Számlakezelő: OTP Bank RT.
Számlaszám: 11733072-20011868
Cím: 5630, BÉKÉS, Széchényi tér 4.
Telefon/Fax: +36-66-411-171
Email: bkalapitvany@freemail.hu
Honlap: www.bekesikonyvtar.hu

A Békési Könyvtárért Alapítvány alapító okiratát és közhasznúsági jelentéseit megtekintheti az itt szóra kattintva.

Feltöltés olyamatban...
Feltöltés olyamatban...